Ekspedicija „Baikalas 2011“, skiriama didžiųjų tremčių 70 metų sukakčiai paminėti

1/3
Teksto dydis:

Liepos 19 dieną iš Naujosios Vilnios geležinkelio stoties išvyks keturių visureigių automobilių kolona į nuotykių ekspediciją „Baikalas 2011”. Maršrutas nusidrieks per visą buvusią Sovietų Sąjungą, pasuks į Šiaurės Mongoliją ir pirmą kartą lankysis lageriuose, kuriuose buvo ištremti lietuviai.

Vėliau ekipažai susipažins su tremties vietomis Buriatijoje, taip pat prie Irkutsko ir Baikalo ežero Olchono saloje, išlydės ir pasitiks pasaulio čempioną triatlonininką Vidmantą Urboną, kuris plauks per šį unikalų ežerą. Ekspedicijos dalyviai planuoja grįžti į Lietuvą rugpjūčio 21 dieną, po penkių savaičių.

Ekspedicija „Baikalas 2011“ vyksta į ekstremalų nuotykių žygį tomis vietomis, kur yra lietuvių tremties paminklų: lagerių, kapinių ar dar gyvenančių lietuvių. Išlydėjusi V.Urboną ekspedicija bandys apvažiuoti aplink šį unikaliausią pasaulyje ežerą beveik nepravažiuojamais taigos ir kalnų takais.

1941 metais birželio mėnesį prasidėjo Sovietų Sąjungos gerai suplanuota ir parengta žmonių trėmimo akcija. Tomis dienomis buvo ištremta daugiau nei 18 tūkstančių žmonių iš Lietuvos. Vėliau sekė dar kelios trėmimų bangos: pagal ištremtųjų skaičių didžiausi buvo 1948 metų gegužės (apie 40 tūkst.), 1949 metų kovo (30 tūkst.) ir 1951 metų spalio (17 tūkst.) trėmimai. Iš viso 1945–1952 metais iš Lietuvos buvo ištremta per 118 tūkst., į kalėjimus ir lagerius išvežta apie 150 tūkst. Lietuvos gyventojų. Lageriuose ir tremtyje žuvo apie 50–60 tūkst. lietuvių.

1988–1989-aisiais tautinio Atgimimo metais imtos rengti ekspedicijos į lietuvių tremties vietas. Taip į gimtinę amžino poilsio sugrąžinti 126 tremtinių palaikai iš Igarkos, iš Lenos deltos gyvenviečių prie Laptevų jūros, iš Krasnojarsko, Irkutsko, vėlesniais metais – ir iš kitų Sibiro kampelių.

Besikuriančių politinių kalinių ir tremtinių organizacijų rengiamos ekspedicijos į tremties ir kalinimo vietas tvarkė sunykusius kapus, statė atminimo kryžius ir paminklus.

Ekspedicijų maršrutai per daugiau nei 20 metų apėmė beveik visas lietuvių tremties vietas. Tačiau, nubraukus istorijos dulkes archyvuose, sužinota, kad sovietinių lagerių būta ir Mongolijos Šiaurėje, todėl ši ekspedicija bus pirmoji, apsilankiusi mongolų krašte, tautos istorijai atminti svarbiose vietose.

Ketinama aplankyti Olchono salą, kurioje buvo ištremti lietuvių kunigai ir dirbo Baikalo žvejais.

Vienas iš liudininkų, tai kunigas V.A.Pranckietis, kuris savo knygoje „Baikalo žvejys“ prisimena šį atšiaurų ir kartų nuostabų gamtos kampelį.

Keliautojai lankysis Ulan – Udė bei Irkutsko lietuvių bendruomenėse, stebės kaip pakito įamžintų tremties paminklų būklė po „Misija Sibiras“ ekspedicijų apsilankymo, fiksuos vietinių gyventojų požiūrį į daugelio tautų likimus griovusį stalininį genocidą.

Ekspedicija tirs versiją, kad trėmimai galėjo būti vykdomi ne tiek ideologiniu, kiek ekonominiu pagrindu, kaip neoimperinės – vergovinės sovietinės santvarkos eros apraiška.

Neatsitiktinis susitikimas su V.Urbonu. Jo žygis taip pat skirtas paminėti tremčių 70 – metį ir atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į Baikalo ežero unikalumą. Šis plaukimas yra V.Urbono vykdomo ekologinio projekto „Vanduo - tai gyvybė“, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į gėlo vandens trūkumo ir užterštumo problemas pasaulyje, dalis. V.Urbonas yra užsibrėžęs tikslą projekto metu per 5 metus įveikti 5 gėlo vandens ežerus, esančius įvairiuose žemynuose.

Užpernai jis perplaukė Titikaką Pietų Amerikoje, pernai JAV Jeloustouno ežerą, šiemet planuojama perplaukti Baikalą, esantis Rusijoje.

Ekspedicijos metu bus transliuojami video reportažai www.lrytas.lt internetiniame tinklapyje ir per Lietuvos ryto TV, skelbiami foto reportažai portale www.lrytas.lt bei straipsniai dienraštyje „Lietuvos rytas“, kitose žiniasklaidos priemonėse.

Bus sukurtas ir per „Lietuvos ryto TV“ transliuojamas dokumentinių filmų ciklas, o kopijos įrašytos DVD formate, surengta fotoparoda Lietuvos žurnalistų sąjungoje, Vilniaus įgulos karininkų ramovėje bei Vilniaus rotušėje.

Ekspedicija „Baikalas 2011” bus pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre bei muziejuje, o surinkta foto – video medžiaga panaudota šio centro archyvams, taip pat visuomeninei bendrijai „Lemtis“, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos ir LŽS bendram edukaciniam projektui.

Ekspedicijos vadovas – „Klajūnų klubo“ prezidentas, keliautojas, politikas Gintautas Babravičius.

Man patikoNeblogaiMan nepatiko